27 Kasım 2019 Çarşamba

RENKLER VE KİŞİLİKLER


            RENKLERE GÖRE İLETİŞİM 

İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahip oldukları gibi kişilik özellikleri ile de birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıkların bilincinde olarak, kişilikleri hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimde başarılı olmayı sağlar. Bu yaklaşımda kişilik özellikleri, farklı renklerle anlatılır. Bu renklerin seçilme sebebi evrensel olarak ifade ettikleri duygulardır.

KIRMIZI RENKLİ KİŞİLİKLER

KIRMIZILARIN  KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Kırmızı renkli kişilikler kendilerini ifade etmekte güçlük
çekmeyen, dinamik bir yapıya sahiptirler. Lider vasıflarıyla dikkat çekerler. Bulundukları
ortamlarda ön planda olmayı arzu ederler. İkinci kişi olmak onlara ağır gelir. Mantığa önem
verirler.Verime önem verirler. Hareketlidirler. Bağımsızdırlar. Lider vasıflıdırlar.
Yeteneklidirler. Krizleri yönetebilirler. Duyarlıdırlar. Dürüsttürler. İfade yetenekleri vardır.
Hedeflere önem verirler. Bakış açıları vardır. Disiplinlidirler. Karar alma yetenekleri vardır.
Organizatördürler. Kendilerini motive edebilirler. Düşündüğünü ifade ederler.
Konuşkandırlar. Risk alırlar.
Söz konusu özelliklerin en az % 70'i sizi yansıtıyorsa kırmızı bir kişiliğe sahipsiniz
diyebiliriz.

KIRMIZILARIN BAŞARILI OLDUKLARI MESLEKLER

Kırmızılar; yönlendirme, karar verme, etkileme,
koordine etme, kendini ifade etme, rekabet etme, tavsiye etme gibi konumlara sahip
mesleklerde başarılı olurlar. Tabii ki kendilerini başka mesleklere de adapte edebilirler. Ancak
kendi yapılarına en uygun meslekler, bu hususları tabiatlarında bulunduranlardır: Yönetici,
Polis, Asker, Politikacı, Girişimci, Doktor, Müteahhit, Din Görevlisi
Tercih ettiğiniz mesleğin maddi getirişi mi manevi hazzı mı daha önemli? Bu soruya cevap
verin. Sonra meslek seçin. Yoksa yılları sırtınızda taşırsınız. O da çok ağır olur.

KIRMIZLARA İLETİŞİM ÖNERİLERİ

Kırmızılara Samimi Öneriler; Kırmızıların toplum içinde dışlanmaması için bazı ölçütlere  dikkat etmelidir .
Eğer kırmızı kişilikliyseniz ve amacınız toplumla uyumlu
olmaksa; Uzlaşma yolunu arayın. Duygusal yönünüz olsun ancak duygularınızın sizi
yönetmesine izin vermeyin. Kendinizi eleştirmekten çekinmeyin. Eleştirilere açık olun. Aciz
olduğunuz zamanlan hatırlayın, gücünüz sınırlıdır. Başkalarını da düşünün, bencillik insanı
yüceltmez. Nezaketli olun. Başkasını yargılamaktan çok kendinizi yargılamayı deneyin. İyi
bir dinleyici olun. Sabırlı olun. İnsana değer verin. Sinirlerinize hâkim olun. Acele karar
vermeyin. Yardımsever olun. Çevrenize karşı ilgili ve duyarlı olun. Katı kuralcı olmayın.
Kontrol edilmeniz gücünüze gitmesin. Yıkıcı değil, yapıcı eleştiriye odaklanın. Takım hâlinde
çalışmayı önemseyin. Anlamsız inadı terk edin.
Evet, bu önerilerin her biri kırmızının bir yönünü diğer renklerle uyumlu hâle getirmek için
tespit edilmişölçütlerdir. İhmal etmemek gerek...

MAVİ RENKLİ KİŞİLİKLER

MAVİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Maviler başkaları için iyilik yapmaktan hoşlanırlar. Kendine düşkünlüğü insani bir zaaf olarak
görürler. Başkalarına yardımın insani bir görev olduğunu düşünürler. Bencilliğe düşmandırlar.
Maviler çoğunlukla tüm renkler tarafından saygı görürler. Maviler insanı severler. Mavi
kişilik rengi bayanlarda daha çok görülür. Şefkatli oluşları bunun üzerinde etkili olmalı.
Maviler işten çok insani ilişkiye değer verirler. Maviler, bir kalp kırmamak için menfaatlerini
terk edebilirler. Maviler hatırlamak ve hatırlanmak isterler. Gölgesinde dinlendikleri ağacı
bile hatırlarlar. Eskiyen ayakkabılarını atmak istemezler. Çevrelerine ilgili olan maviler
çevrelerinin ilgisine de ihtiyaç duyarlar. Vefasızlık onları üzer.

MAVİLERİN BAŞARILI OLDUKLARI MESLEKLER

 Mavi renkli kişiliği olanlar, detayın çok önemli
olduğu mesleklerde başarılı olurlar: Mimar, Marangoz, Psikolog, Din görevlisi, Öğretmen
Mühendis, Politikacı.

MAVİLERE İLETİŞİM ÖNERİLERİ

Mavi renkli kişiliği olanların başarılı iletişim kurmak için yapması
gerekenler vardır. Eğer mavi renkli kişiliğiniz varsa; Tepkilerinizi kontrol edin. Aşırı
duygusallığı terk edin veya duygularınızı kontrol edin. Prensipleriniz olsun ancak katı
olmayın. Kanaatkâr olun. Mükemmeliyetçi olmayın, gücünüzün sınırı var.

BEYAZ RENKLİ KİŞİLİKLER


BEYAZLARIN  KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Beyazlar tartışmaktan hoşlanmazlar. Tartışma ihtimali olan ortamlarda bulunmazlar. Onlar için insanın kendini iyi hissetmesi çok önemlidir. Yalnız olmak eğer huzur veriyorsa bir dağ başında yalnız olmayı tercih ederler.
 Beyazlar yönetilmekten ve kontrol edilmekten
hoşlanmazlar. Beyazlar saygı görmedikleri ortamdan kaçarlar. Sabırlıdırlar ancak sabırlarının
son bulması tehlikelidir.
Beyazlar sessizliğin huzuruna düşkündürler. Beyazlar önerilere
açıktırlar. Başkalarının isteklerine ve motive olmalarına önem verirler. Beyazlan iten
kendilerine emir verilmeleridir.
Beyazların en belirgin özellikleri; Huzurludurlar. Sessizdirler. Mütefekkirdirler. Samimidirler.
Gerçekçidirler. Sabırlıdırlar. Uyumludurlar. Kibardırlar. Katkıya açıktırlar. Arabulucudurlar.
Uzlaşmacıdırlar. Dinleyicidirler. Empati yetenekleri vardır. Önerilere açıktırlar. Sakindirler.
Boyun eğmezler. Yuvada kolay geçimlidirler. Hoşgörülüdürler. Beğenilirler.

BEYAZLARIN BAŞARILI OLDUKLARI MESLEKLER

Beyaz renkli kişiliği olanlar; sabır ve azim
isteyen mesleklerde başarılı olurlar: Dişçi, Bürokrat, Asker, Araştırmacı, Polis, Veteriner
Mühendis.

BEYAZLARA İLETİŞİM ÖNERİLERİ

Beyaz renkli kişiliğiniz varsa başarılı iletişim ve iç huzuru için;
Hislerinizi ifade edin. Yüzleşmekten kaçınmayın. Fikirlerinizi dile getirin. Zamanın değerini
bilin. Risk almaktan çekinmeyin. Hayal deryasında kaybolmayın.

SARI RENKLİ KİŞİLİKLER

SARILARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Sarılar, yaşamayı eğlence gibi görürler. Rahat insanlardır. Nerede eğlence varsa orada sarılar
boy gösterir. Sarılar iletişim kurdukları kişiye yakın olmak isterler. Bu yakınlığı da dokunma
suretiyle hissettirirler. Sarılar hızlı yaşamayı severler. Takıntısız insanlardır. Rahat tavırlarıyla
dikkat çekerler.
Sarılar, iletişim ortamlarında konuşkanlıklarıyla dikkat çekerler. Bu
konuşkanlık çoğunlukla derin değil, sığ konulardır. Onlar için önemli olan dinlenilmek ve
ilginin odağı olmaktır. Sarılara göre ölüm gibi derin konular çekilmezdir. Sarılar, devamlı
hareket halindedirler.
Onlar çoğunlukla aynı yerde uzun süre kalmaktan hoşlanmazlar. Bu
hareketleri bazıları tarafından anlaşılmayabilir. Hatta bu davranışın psikolojik bir sorun
olduğu kanaatine varılması muhtemeldir. Çünkü sarılar odaklanma konusunda yetersizdirler.
Uzun konuşmalara odaklanmaları neredeyse imkânsızdır. Sarıların dikkatini çekmenin yolu
onlara somut örnekler sunmaktır.

SARILARIN  BAŞARILI OLDUĞU MESLEKLER

Sarı renkli kişiliğe sahip olanların en başarılı
olduğu meslekler; sabır isteyen, hayal gücü engin, güler yüzlü, bakımlı, esneyebilen ve
olumlu düşünüp olumlu görebilen kişilik unsurlarına ihtiyaç duyar: Danışman, Güvenlik
görevlisi, Estetisyen, Sekreter, Resepsiyon görevlisi, Din görevlisi Yönetici

SARILARA İLETİŞİM ÖNERİLERİ

Hedeflerinizi sıraya
koyun, daldan dala atlamayın. Eğlenceden çok gereken üzerine odaklanın. Uzun vadeli
planlarınız olsun.
           
MOR RENKLİ KİŞİLİKLER

MORLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Morlar mükemmel davranışlar beklerler. Olumsuzlukları anında görür ve söylerler.
Titizlikleriyle bazen kendilerine hayran bırakırlar. Bazen de sıkıcıdırlar. Morlar çoğunlukla
içe dönüktürler. Onları sessiz bir şekilde bir köşede otururken görebilmeniz mümkün. Morlar
yalnızlığı severler.
Morların en belirgin özelliği devamlı düşünme ve yeni fikirler ortaya
koyma özellikleridir. Morlar ayrıntıya çok önem verirler. Yaşamları planlıdır, üstelidir. Bu
planların içine dışarıdan girmek oldukça zordur. Morların mutfakları, odaları oldukça
düzenlidir. Giysileri ciddi renklerdir. Morlar rakamlara ve verilere değer verirler.
Morların En Belirgin Özellikleri; Mükemmele ulaşmak isterler. Disiplinlidirler. Düzen ve
tertibe önem verirler. Plan ve programları vardır. Dakiktirler. Detayları önemserler.
Ketumdurlar. Karar alırken yavaş davranırlar.

MORLARIN BAŞARILI OLDUĞU MESLEKLER

Morların en başarılı olduğu ve icra etmekte
zorlanmayacakları meslekler çoğunlukla düzen ve disiplin isteyen mesleklerdir. Bu
mesleklerde detaylar önemlidir : Polis, Asker, Yönetici, Şef, Diplomat

MORLARA İLETİŞİM ÖNERİLERİ
Morlar mükemmeliyetçidir. Bu durum birçok rengi iter. Yaşamı
zorlaştırır. İnsanları kaçırır. Evet, mükemmelliğin de bir ölçüsü olmalı. Eğer mor renkli
kişiliğiniz varsa ve itici değil, çekici olmak istiyorsanız; Detaylarda kaybolmayın. Olumlu
düşünmeyi terk etmeyin. Gücünüz sınırlıdır, sakin olun. Affedici olun. Açık olun.
Eleştirilmeye açık olun.


22 yorum:

 1. Beyaz renk özellikleri bana daha çok uyuyor gibi. Paylaşım için teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gökkuşağının tüm renklerini yansıtıyorsunuz yani...

   Sil
 2. Bildiğin gökkuşağıymışım ya ben 🙈

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aha aha... beyaz mısın, yoksa her renkten biraz biraz mı var ? :))

   Sil
 3. hımmm maviye yakın duruyorum ilginç yazıııı :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. teşekkürleer...Sabırlı ve azimlisin yanii :))

   Sil
 4. İlginç bir derlemeymiş gerçekten.. Galiba biraz kırmızı, biraz maviş, biraz beyaz, biraz sarı ve biraz da morda parçalarım var bu renklerde benim.. 😊

  YanıtlaSil
 5. En sevdiğim konulardan biri :)
  Her renkten birazım ben :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yani gökkuşağı gibisin :)) Rengarenk ne güzel :))

   Sil
 6. Kırmızıyı çok severdim ama Beyazmışım olsun tavsiyeleri de çok sevdim. Paylaşım için teşekkürler :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu biraz sevdiğin değilde, yansıttığın renk yazısı :)) Ama sevdiğin renklere göre de karakter okuması yapılabiliyor :))

   Sil
 7. Ben kırmızıya yakınım, eşim ise mor. Buna rağmen iyi anlaşıyoruz:))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Farklı karakterlerin daha uyumlu bir birliktelik kurduğunu düşünüyorum.Tabi karşılıklı anlayış ve emekle bu mümkün.

   Sil
 8. Çok faydalı bir yazı olmuş teşekkürler. Ben sanırım beyazım ama mora da pek uzak değil gibiyim bilemedim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hoş geldin Sakura...Hangi renk özelliğin daha yoğunsa o renk kabul ediliyor.Yoksa her renk özelliklerinden biraz biraz bulunuyor insanda :))

   Sil
 9. insanların auralarının renkleri olduğunu söylemişlerdi bazıları bu renkleri görebiliyormuş bilemiyorum. bu yayından çıkarımım biraz kırmızı biraz maviyim sanırım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aa evet, hatta bu auraların fotoğraflarının çekildiğini okumuştum bir yerlerde...Biraz ondan, biraz bundan en güzeli :))

   Sil
 10. Ne kadar ilginç .Renklere göre insan karakteri olduğu ile ilgili bir şey okumamıştım. Ben kesin beyazım ama arada kırmızı harelerim var gibi:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu da güzelmiş...Kırmızı hareli beyaz :))

   Sil
 11. Siyah kırmızı karışımı birşey :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hımm...Kırmızıların en üst boyutuyum diyorsunuz galiba :)

   Sil